Päiväkotimme on Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan omistama ja toimii yhteiskristilliseltä pohjalta. Jumalasta ja Jeesuksesta saa puhua, mutta asioita ei tuputeta.
Kristillisiä arvoja eletään todeksi arjessa.

Kaikkea toimintaa ohjaa valtakunnallinen ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma
sekä kristillinen arvopohjamme.

Kullannuppu tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille lapsille.

Kauneus, luovuus

Arvostamme kauneutta kannustamalla luovuuteen ja itseilmaisuun. Kaunis liike, kaunis ääni, kaunis luomus ja kaunis minä nousevat arjen toiminnassa esille.

Lapsilähtöisyys

Lapsilähtöisessä toimintakulttuurissa huolehditaan lasten osallisuudesta kuuntelemalla ja ottamalla huomioon lasten mielipiteet ja ajatukset.

Yhteisöllisyys

Päiväkotiyhteisössämme aktiivisia toimijoita ovat lasten ja henkilökunnan lisäksi perheet, vanhemmat ja yhteistyökumppanit. Toiminnassamme korostamme osallisuutta ja lähimmäisen rakkautta.

Kohtaamisen kulttuuri

Ettei yksikään jäisi näkymättömäksi. Me huomaamme, kohtaamme, näemme, kuulemme, tuemme, rohkaisemme ja rakastamme.

Kestävä kehitys

Haluamme jättää hyvän jäljen kaikkeen Jumalan luomaan: luontoon, ympäristöön, itseemme ja toisiimme. Pidämme tärkeänä kierrätystä, ruokahävikin minimointia sekä ystävyyttä.